Obserwacje pustułek – co warto wiedzieć…

Dla wielu doświadczonych ornitologów poniższe informacje są oczywiste, jednak czasem warto przypomnieć sobie kilka faktów.

Przylot pustułek na znane ptakom stanowiska lęgowe następuje zwykle w drugiej połowie marca, rzadziej wcześniej. Część ptaków może pojawić się dopiero w końcu kwietnia lub nawet w maju! Wysiadywanie jaj (zwykle 4-6) zaczyna się od 3 jaja i trwa około 30 dni. Wysiaduje samica, a samiec zastępuje ją na krótko (zwykle na kilka-kilkanaście minut), kiedy dostarczy jej upolowany posiłek. Pisklęta pozostają w gnieździe również około 30 dni. Więcej możecie przeczytać pod tym odnośnikiem.

Nowy dom

Nowy domek już jest !!! Mamy nadzieje, że już niebawem będziemy mogli śledzić losy pustułczej rodziny.

Zainteresowanie nowym lokum jest.

Pustułki zagrożone?

W ostatnim czasie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił, że w programie „Ochrona zabytków” dofinansowanie na różnego rodzaju remonty otrzymają kolejne zabytki (ponad 100 mln złotych). Są nimi głównie obiekty sakralne. Na wielu z nich z pewnością gniazdują pustułki. Poza nimi zapewne obecne są inne gatunki ptaków. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: LINK

Mam nadzieję, że poszczególni inwestorzy przed rozpoczęciem kolejnych remontów dysponować będą odpowiednimi opiniami przyrodniczymi, dzięki którym uda się zapobiegać likwidacji stanowisk różnych gatunków (pustułek, płomykówek czy też nietoperzy).

Nasza wiedza o występowaniu pustułek na wymienionych w artykule obiektach jest ograniczona – patrz mapa. Mamy nadzieję, że czytający te informacje uzupełnią trochę tę wiedzę.

Mirosław Rzępała

Warszawskie pustułki

W tym roku będziemy się starali uaktualnić naszą wiedzę o występowaniu pustułek w stolicy opierając się w dużym stopniu na historycznych danych. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się skontrolować w tym sezonie znane warszawskie stanowiska pustułek. Więcej informacji o planowanych działaniach znajdziecie na podstronie Warszawskie pustułki.