Pustułki w Polsce

Pustułki coraz częściej gniazdują w pobliżu człowieka. Obiektami, które wybierają do lęgów są m.in.: bloki mieszkalne, obiekty sakralne, zamki, mosty, budowle przemysłowe, wieże ciśnień i wiele innych. Chcielibyśmy poznać skalę tego zjawiska. Interesują nas też informacje o stanowiskach nietypowych: np. przypadki gniazdowania na balkonach – w skrzynkach na kwiaty czy w donicach, jak również w bocianich gniazdach.W związku z tym wciąż pracujemy nad mapą obrazującą rozmieszczenie stanowisk lęgowych pustułki w Polsce. Wiemy, że nie jest ona kompletna. Informacje, które udało nam się zebrać pozyskaliśmy dzięki uprzejmości i przychylności wielu osób. Skorzystaliśmy też z obserwacji zgromadzonych w kilku bazach: Kartotece Przyrodniczej Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, Pomorskiej Kartotece Ornitologicznej, Wielkopolskiej Kartotece Ornitologicznej oraz ogólnopolskiej bazie ornitho.pl, do której też zostały przeniesione dane z Polskiej Kartoteki Przyrodniczej.

WSZYSTKIM, KTÓRZY DOTYCHCZAS PRZEKAZALI SWOJE OBSERWACJE ORAZ ADMINISTRATOROM KARTOTEK REGIONALNYCH

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Aktualnie baza danych zawiera informacje, które udało się zebrać w większości,  z ostatnich 10 lat obserwacji. Dane o stanowiskach lęgowych gromadzone są na bieżąco i aktualizowane w zestawieniu widocznym na mapie.

Staramy się, aby na mapie, po kliknięciu we wskazany punkt, można było wyświetlić dane o stanowisku tj.: o  rodzaju zasiedlonego obiektu przez pustułki; liczbie par zasiedlających obiekt; sezonach lęgowych, w trakcie których były obserwowane;  autorach obserwacji.


Czy stanowiska pustułki, o których wiesz już są wpisane do bazy? Sprawdź! Pomoże to zweryfikować wiedzę o występowaniu tego sokoła w Polsce.

Zwracamy się do wszystkich osób, które posiadają wiedzę o występowaniu pustułek w swojej okolicy (i nie tylko) o pomoc w poznaniu rozmieszczenia gatunku. Informacje będziemy gromadzić przed nadchodzącym sezonem, a także w ciągu nadchodzącego sezonu lęgowego. Prosimy o przesyłanie informacji na adres:

gniazda(małpa)pustulki.pl


Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko obserwatora/ów, miejscowość, rodzaj obiektu (np. kościół, zamek, most, silosy, itp.), współrzędne (odczytane z Google Maps) lub adres (np. kościół przy Rynku), liczbę par lęgowych i szczegóły obserwacji (wielokrotne obserwacje, gniazdo, rodzina), znany okres zajmowania stanowiska, lub pojedynczą datę obserwacji. Cenne będą uwagi dodatkowe (np. stanowisko opuszczone po remoncie kościoła z powodu zasklepienia potencjalnych miejsc gniazdowych; stanowisko okupowane nieregularnie). Oprócz informacji o nowych stanowiskach, prosimy również o weryfikowanie i uzupełnianie już zgromadzonych danych (np. sprecyzowanie liczby par lęgowych, uaktualnienie lat obserwacji, podanie kategorii lęgowości) według posiadanej wiedzy. 

Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie wiedzy o występowaniu i liczebności pustułki oraz jej preferencjach biotopowych. Bardzo ważny jest tu aspekt ochronny. Mając odpowiednią wiedzę o lokalizacji miejsc lęgowych gatunku można reagować w przypadku nie zgłaszanych remontów różnych obiektów, które powodują nieumyślną likwidację gniazd pustułek. W sytuacji, gdy remont został już przeprowadzony, a ptaki nie mają gdzie gniazdować, można postarać się o kompensację przyrodniczą – zamontowanie w zastępstwie zasklepionych nisz lęgowych odpowiednich budek. 

Wiedza o występowaniu stanowisk pustułek może być pomocna także dla osób planujących działania ochronne. Dotychczasowe działania na rzecz ochrony pustułki wykazują, że większy sens montowania skrzynek dla tego gatunku jest w okolicach znanych stanowisk lęgowych.


1
20210026
DSC_0069
20210023
previous arrow
next arrow