Warszawskie pustułki

Pustułka jest bardzo wdzięcznym ptakiem do obserwacji. Gatunek ten przystosował się do życia w dużych miastach. Znajduje tu przede wszystkim odpowiednie miejsca do odbywania lęgów na takich obiektach jak: kościoły, wysokie bloki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, różne konstrukcje przemysłowe, mosty i inne. Na takich budowlach pustułki zakładają gniazda m.in. w różnego rodzaju otworach wentylacyjnych, wnękach, czasami na parapetach okien, w skrzynkach i donicach na kwiaty znajdujących się na balkonach czy wreszcie w specjalnie montowanych skrzynkach lęgowych.

Staramy się uaktualnić naszą wiedzę o występowaniu pustułek w stolicy opierając się w dużym stopniu na dotychczasowej wiedzy. Stanowiska kontrolowane w ciągu ostatnich kilku lat oraz część wcześniejszych znajdują się na mapie zamieszczonej na naszej stronie.

Szereg informacji zebrał w latach 90. oraz na początku obecnego wieku dr Łukasz Rejt. Ocenił on liczebność populacji pustułki w Warszawie dla tego okresu na około 70 par lęgowych.

Wszystkie znane z ostatnich lat stanowiska lęgowe, jak również rejony obserwacji z lat wcześniejszych (dokładne i przybliżone adresy), znajdują się w załączonym pliku pdf o nazwie warszawskie pustułki”.  Można sprawdzić lokalizację również na mapie: pustułki Warszawy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie informacji o pustułkach. W szczególności uwagę warto skoncentrować na podane w załączniku adresy. Wszelkie informacje prosimy przesyłać na adres mailowy:

gniazda(@)pustulki.pl

Mogą to być informacje uzupełniające dotyczące zarówno stanowisk znanych już z ostatnich lat (np. wcześniejsze sezony zasiedlenia danego miejsca), jak również tych wcześniejszych i zupełnie nieznanych. Podobnie jak dla całej Polski, mile widziane są konkretne informacje: bardzo ważne – współrzędne miejsca gniazdowania (na podstawie Google Maps), krótki opis stanowiska (podobny, jak w załączonym pliku pdf) czyli adres, w przypadku bloku – liczba kondygnacji, i opis miejsca gniazdowania (skrzynka na kwiaty, otwór wentylacyjny, parapet okienny itp.). Wskazana jest dokumentacja fotograficzna przedstawiająca miejsce gniazdowania.

Uwaga! Wcześniejsza informacja o nieznanych nam lub dawno nie kontrolowanych stanowiskach przesłana do maja na podany wyżej adres email, pozwoli na ewentualne zaplanowanie akcji obrączkowania piskląt w czerwcu.

PDF_WARSZAWSKIE PUSTUŁKI