PUSTUŁKA W POLSCE

Pustułki coraz częściej gniazdują w pobliżu człowieka. Obiektami, które wybierają do lęgów, są m.in. bloki mieszkalne, obiekty sakralne, zamki, mosty, budowle historyczne i przemysłowe, wieże ciśnień i wiele innych. Chcielibyśmy poznać skalę tego zjawiska. Interesują nas też informacje o stanowiskach nietypowych: np. przypadki gniazdowania w skrzynkach na kwiaty na balkonach albo w bocianich gniazdach.Gromadzimy również informacje o stanowiskach naturalnych (w gniazdach ptaków krukowatych, na skałach i inne).

W związku z tym przygotowaliśmy wstępną mapę obrazującą rozmieszczenie stanowisk pustułki na wybranych obiektach w Polsce. Wiemy, że nie jest ona kompletna, stąd nasz apel. Informacje, które udało nam się zebrać pozyskaliśmy dzięki uprzejmości i przychylności wielu osób. Skorzystaliśmy też z obserwacji zgromadzonych w kilku bazach: Kartotece Przyrodniczej Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, Pomorskiej Kartotece Ornitologicznej, Wielkopolskiej Kartotece Ornitologicznej oraz ogólnopolskiej bazie ornitho.pl, do której też zostały przeniesione dane z Polskiej Kartoteki Przyrodniczej.

WSZYSTKIM, KTÓRZY DOTYCHCZAS PRZEKAZALI SWOJE OBSERWACJE ORAZ ADMINISTRATOROM KARTOTEK REGIONALNYCH

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Przygotowana baza danych zwiera informacje o około 860 parach lęgowych pustułek z blisko 700 stanowisk ( stan na dzień 15.04.2019), głównie z ostatnich 10 lat obserwacji.

Staramy się aby na mapie, po kliknięciu we wskazany punkt, można było wyświetlić dane o stanowisku, tj. o  rodzaju zasiedlonego obiektu przez pustułki, liczbie par zasiedlających obiekt, sezony lęgowe, kiedy ptaki obserwowano oraz autorzy obserwacji.

Czy pustułki o których wiesz już są wpisane do bazy? Sprawdź! Pomoże to zweryfikować wiedzę o stanowiskach lęgowych pustułki w Polsce.

Zwracamy się do wszystkich osób, które posiadają wiedzę o występowaniu pustułek w swojej okolicy (i nie tylko) o pomoc w poznaniu rozmieszczenia gatunku. Informacje będziemy gromadzić przed nadchodzącym sezonem, a także w ciągu nadchodzącego sezonu lęgowego. Prosimy o przesyłanie informacji na adres:

gniazda[@]pustulki.pl

Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko obserwatora/ów, miejscowość, rodzaj obiektu (np. kościół, zamek, most, silosy, itp.), współrzędne (odczytane z Google Maps) lub adres (np. kościół przy Rynku), liczbę par lęgowych i szczegóły obserwacji (wielokrotne obserwacje, gniazdo, rodzina), znany okres zajmowania stanowiska, lub pojedynczą datę obserwacji. Cenne będą uwagi dodatkowe (np. stanowisko opuszczone po remoncie kościoła z powodu zasklepienia potencjalnych miejsc gniazdowych; stanowisko okupowane nieregularnie). Oprócz informacji o nowych stanowiskach, prosimy również o zweryfikowanie i uzupełnienie już zgromadzonych danych (np. sprecyzowanie liczby par lęgowych, uaktualnienie lat obserwacji, podanie kategorii lęgowości) według posiadanej wiedzy.

Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie wiedzy o występowaniu i liczebności pustułki oraz jej preferencjach biotopowych. W szczególności na obiektach sakralnych i przemysłowych (obecnie tak intensywnie rewitalizowanych) Bardzo ważny jest tu aspekt ochronny. Mając odpowiednią wiedzę o występowaniu gatunku można reagować w przypadku niezgłaszanych remontów różnych obiektów, które powodują likwidację miejsc gniazdowania pustułek. W sytuacji, gdy remont został już przeprowadzony, a ptaki nie mają gdzie gniazdować można się postarać o kompensację przyrodniczą - zamontowanie w zastępstwie zasklepionych nisz lęgowych odpowiednich budek. Ponadto dotychczasowe działania na rzecz ochrony pustułki sugerują, że większy sens montowania skrzynek dla tego gatunku jest w okolicy sąsiadującej z czynnym stanowiskiem lęgowym. Ta wiedza może przydać się dla tych, którzy planują działania ochronne.

 

Mirosław Rzępała

Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN

Romuald Mikusek

Park Narodowy Gór Stołowych

Bartosz Janic

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Uniwersytet Łódzki

Mariusz Grzeniewski

Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN